Klager

klageoversundhedsvaesenet.dk


Klage Over Sundhedsvæsenet.dk

 

Klage med eller uden krav om erstatning?

 

_____________________

 

 

Du kan klage over sundhedsvæsenet med henblik på at opnå økonomisk erstatning. Det skal du gøre, hvis du kan sandsynliggøre, at fejlbehandlingen har forværret din sygdom, har givet dig varige mén, og/eller hvis du har haft ekstraudgifter på grund af den fejl, der er begået af lægen eller sygehuset. Eventuelt indtægtstab i en sygeperiode kan i visse tilfælde også erstattes.

 

Du kan også vælge at klage over sundhedsvæsenet alene for at medvirke til at sikre, at andre patienter ikke udsættes for samme fejlbehandling. Sundhedsvæsenet lærer, som de fleste andre, af sine fejl, men det kræver, at de relevante personer bliver gjort opmærksom på fejlene.

 

Jeg hjælper dig med at vurdere, hvilken klagemulighed, du skal vælge.

 

Kontakt mig gerne uforpligtende, også hvis du har tænkt dig selv at igangsætte en klageproces. For selv om det burde være nemt og enkelt at klage og søge erstatning, så er det desværre sjældent tilfældet.